Πολυδάμας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πουλυδάμας (4ος αι. π.Χ., 3ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία  ;π. 390-324 π.Χ., Ιουστίνος 12.2.6· Αρριανός, Ανάβ. 3.26.3 (RE (7)· Berve 648)  (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 3ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια  275 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
25