Πευκέστας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 331 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 3.5.5· Κούρτιος 4.8. 4 (RE (2)· Berve 635· SB 11942) (2) Μακεδονία π. 306-302 π.Χ., FGH 81 F 12 (Φύλαρχος στον Αθήναιο 14.614f· RE (3))  (3) Μακεδονία < Δήλος πριν το 279 π.Χ., IG XI.2.161B.53, 83 (πρβ. ID Index s.v.) (4) Μακεδονία (Βοττιαία-Μιέζα) 4ος αι. π.Χ., πολλές γραμματεακά και επιγραφικά τεκμήρια (RE (1)· Berve 634) (5) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) μέσα του 3ου αι. π.Χ., Hatzopoulos 1991, 50 αρ. 11.3 (= SEG XLI 565) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
6

Γεωγραφική διασπορά: