Πειθόλαος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 130 π.Χ., PBad II 2.36, 44  

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
16