Μακεδονία

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Πατερμουθίων; Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πασίων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πάσιππος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Παρίγετος; Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Παπύλος Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Πάπος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πάνταυχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Παντάπονος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πανίσκος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πανήγορος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σωσώ Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Σώστρατος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σῶσις Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σωσίνικος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σωσίμαχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σωσικράτεια Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Σωσθένης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σώπολις Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σωπάτρα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Σωκράτης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Μακεδονία