Πέριλλος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 4ος αι. π.Χ., Πλούταρχος, Ηθικά 179f· Κούρτιος 10.8.15· Διόδωρος 19.64.5 (RE (-)· Berve 630)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
6