Σωσίμαχος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Σο̄σίμαχος (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Ζωζέμαχος (ελλην.-αυτοκρ. περ., Δαλματία)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Ρόδος ;3ος αι. π.Χ., IG XII.1.1454 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
22