Σῶσις

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Σο͂σις (6ος αι. π.Χ., Αθήνα), Σο̄̂σις (5ος αι. π.Χ., Σικελία), Sosis (3ος αι. π.Χ., Σικελία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Ωρωπός π. 322-313 π.Χ., IG VII 4256.9 (= Πετράκος 1997, 4 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 4ος αι. π.Χ., ΠΑΕ 1981, 25 και πίν. 43β.14 (3) Μακεδονία (Πιερίδα-Οίσυμη, Ημαθία) 4ος αι. π.Χ.,  ΠΑΕ 1938, 92 αρ. 1.4  

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
86