Σωσίνικος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Σωσίνεικος (2ος-1ος αι. π.Χ., Βοιωτία / αυτοκρ. περ., Λοκρίδα / 1ος αι. μ.Χ., Αθήνα / 2ος αι. μ.Χ., 3ος αι. μ.Χ., Σπάρτη)

Χρονολόγηση: 
1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος ;17 π.Χ., SB 12524.2 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
53