Ήπειρος

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Πλάτων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πίστις Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Πευκόλαος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πετραῖος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Περίλαος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Περιγένης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Περίανδρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Παύσων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πασίων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Παρδαλίς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Πανταλέων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πάμφιλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Παμφίλα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Σώτιμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σωτήριχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σωτᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σώταιρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σωσώ Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Σώστρατος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Σωστράτα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Ήπειρος