Σώτιμος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Σότιμος (5ος αι. π.Χ., Εύβοια), Σο̄́τιμος (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Sothimus (1ος αι. π.Χ., Θράκη), Σώτειμος (2ος αι. μ.Χ., Αττική)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
3ος-2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 3ος-2ος αι. π.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ. 144 (2) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 3ος αι. π.Χ.,  BCH 55 (1931), 172 αρ. 1 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
56