Πανταλέων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Πανταλέὀ̄ν (5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Πανταλείων (4ος αι. π.Χ., Αθήνα), Παντολέων (4ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Πιερία-Πύδνα) π. 332 π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 3.5.3 (= Berve 603)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
111