Παύσων

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Παύσο̄ν (5ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη)  π. 230 π.Χ., IG XI.4.1053.11 (= X.2.1.1028)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
16