Πίστις

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Pistis (αυτοκρ. περ., Κάτω Ιταλία, Σικελία)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ.,  IG X.2.1.536 & BCH 97 (1973), 593  (2) ;2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.539 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
16