Βοιωτία

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Λεοντᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λασθένης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λανίκα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Λάμπων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λαμέδων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ξένων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ξενώ Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ξένυλλα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ξενόφαντος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ξενότιμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ξενόκριτος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ξενοκράτης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ξεννίας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ξενίας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ξέναρχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ξανθίας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φρυνίων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φρυγία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Φορτουνᾶτος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Φορμίων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Βοιωτία