Φορτουνᾶτος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Φουρτουνᾶτος (1ος αι. μ.Χ., Ιωνία), Φουρτωνᾶτος (Σικελία, 3ος-5ος αι. μ.Χ.)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) μέσα 2ου αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 239 (2) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1. 463.5 (3) π. 430 μ.Χ., IG X.2.1. 786.10 (= Feissel 1983, 180 (πρβ. SEG XLVIII 857)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
25