Ξέναρχος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Χσέναρχος (5ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
3ος-2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 3ος-2ος αι. π.Χ., CCCA VI 263 (= Λαζαρίδης 1969, 137-138 αρ. Λ. 201)

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
66