Ξενίας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) 242 π.Χ., SEG XII 373.19 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
41