Ξανθίας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Χσανθίας (5ος αι. π.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Έδεσσα) 3ος αι. μ.Χ., Feissel 1983, αρ. 7 (2) Feissel 1983, αρ. 8

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
42