Λανίκα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Λανίκη (4ος αι. π.Χ., Μακεδονία), Λανείκα (1ος αι. π.Χ., Βέροια / 3ος αι. μ.Χ., Βοιωτία)

Χρονολόγηση: 
8ος αι. π.Χ.
4ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία ηρωική εποχή,  POxy 2465 απόσπ. 1 II, 18 (πρβ. FGrH 631) (2) Μακεδονία, π. 380-328 π.Χ. Αρριανός, Ανάβ. 4.9.3· Αθήναιος 4.29.a, κ.α. (RE (-)· Berve 462) (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 1ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 195

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
7