Ξενόφαντος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Χσενόφαντος (6ος αι. π.Χ., 5ος αι. π.Χ., Αθήνα), Ξενοφάντο̄ (γεν., 4ος αι. π.Χ., Ακαρνανία), Ξενώφαντος (Θράκη, 1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 4ος αι. π.Χ., Αρριανός, Ανάβ. 3.5.3 (RE (1)) (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) < Θεσσαλία 3ος αι. π.Χ., Αρβανιτόπουλος 1909, αρ. 16

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
107