Κυρηναϊκή

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Νουμέριος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Νέμεσις Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ναύτας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Νάσων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λυσίμαχος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λυσίας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Οὐράνιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Οὐαλερία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ῥοδόπη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ῥεκέπτος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λυκίσκος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λουκία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Λουκᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λογγῖνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λεωνίδης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λεύκιππος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λεύκιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λασθένης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λαΐς Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Κτήσων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Κυρηναϊκή