Οὐράνιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Uranius (5ος-6ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
3ος/4ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 3ος/4ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.842.1, 6 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
5