ιστοριογραφία

Συγγραφέας Παραπομπή
Ηρόδοτος

7.128.6-7

Ηρόδοτος

7.127.5-6

Ηρόδοτος

7.73.2-5

Ηρόδοτος

7.25.11

Ηρόδοτος

7.9.30-31

Ηρόδοτος

7.9.17

Ηρόδοτος

6.45.3

Ηρόδοτος

6.44.5-6

Ηρόδοτος

5.94.2

Ηρόδοτος

5.22.1-10

Ηρόδοτος

5.20.20

Ηρόδοτος

5.18.7

Ηρόδοτος

5.17.7

Ηρόδοτος

5.17.3

Ηρόδοτος

1.56.9-10 και 1.56.16-57.1

Ηράκλειτος από τη Λέσβο

Test. 1.110 

Έφορος από την Κύμη

απ. 2a,70,F.143 FGrH

Εκαταίος

απ.1a.1.F.145 FGrH

Δούρις ο Σάμιος

απ. 72 Müller

Δούρις ο Σάμιος

απ. 27 Müller

Σελίδες

Subscribe to ιστοριογραφία