ιστοριογραφία

Συγγραφέας Παραπομπή
Ξενοφών

Ελληνικά 5.3.9

Ξενοφών

Ελληνικά 5.3.1.1

Ξενοφών

Ελληνικά 5.2.43

Ξενοφών

Ελληνικά 5.2.40

Ξενοφών

Ελληνικά 5.2.38

Ξενοφών

Ελληνικά 5.2.13

Ξενοφών

Ελληνικά 5.2.12

Ξενοφών

Ελληνικά 4.3.3

Ξενοφών

Ελληνικά 1.1.12

Κλαύδιος Αιλιανός

Ποικίλη ἱστορία 13.11

Κλαύδιος Αιλιανός

Ποικίλη ἱστορία 8.9

Καλλισθένης

απ. 2b,124,F.57 FGrH

Ιωάννης Μαλάλας

Χρονικό 190.12-16

Ιερώνυμος ο Καρδιανός

απ. 4 Müller

Θουκυδίδης

Ιστορίαι Epig 7.45.2

Θουκυδίδης

Ιστορίαι Epig 7.45.2

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 6.7.3-4

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 5.83.3-4

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 5.80

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 5.72.4

Σελίδες

Subscribe to ιστοριογραφία