ιστοριογραφία

Συγγραφέας Παραπομπή
Ηρωδιανός

Της μετά Μάρκον βασιλείας ιστορίαι 6.2.7

Ηρωδιανός

Της μετά Μάρκον βασιλείας ιστορίαι 1.3.3

Ηρόδοτος

9.89.20

Ηρόδοτος

9.44.6-7, 45.7-9, 22

Ηρόδοτος

9.31.30-31

Ηρόδοτος

9.8.7-8

Ηρόδοτος

9.4.3

Ηρόδοτος

8.142.19

Ηρόδοτος

8.136.2-3

Ηρόδοτος

8.127.4

Ηρόδοτος

8.126.8-9

Ηρόδοτος

8.121.10-122.1

Ηρόδοτος

8.115.15

Ηρόδοτος

8.43.6

Ηρόδοτος

8.34.6

Ηρόδοτος

7.185.9

Ηρόδοτος

7.173.23-24

Ηρόδοτος

7.173.15-16, 21

Ηρόδοτος

7.173.7-8

Ηρόδοτος

7.131.2

Σελίδες

Subscribe to ιστοριογραφία