ιστοριογραφία

Συγγραφέας Παραπομπή
Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 17.67.1

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 17.2.2

Φλάβιος Ιώσηπος

Ιουδαϊκοί πόλεμοι 5.460

Πορφύριος

Χρονικά 4.12

Πορφύριος

Χρονικά 3.1

Πορφύριος

Χρονικά 1.1

Πολύβιος

απ. 216 Büttner-Wobst

Πολύβιος

Ιστορίαι 34.12.2a-3

Πολύβιος

Ιστορίαι 31.29.3-4

Πολύβιος

Ιστορίαι 31.2.12

Πολύβιος

Ιστορίαι 23.10.15

Πολύβιος

Ιστορίαι 20.5.13

Πολύβιος

Ιστορίαι 9.35.2-4

Πολύβιος

Ιστορίαι 9.28.1-2

Πολύβιος

Ιστορίαι 2.69.8-10

Πολύβιος

Ιστορίαι 1.2.4-5

Ξενοφών

Αγησίλαος 2.2

Ξενοφών

Απομνημονεύματα 3.5.11 

Ξενοφών

Ελληνικά 6.1.11

Ξενοφών

Ελληνικά 5.3.18

Σελίδες

Subscribe to ιστοριογραφία