Ηρόδοτος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

7.25.11

Χωρίο / Κείμενο: 

Τὸν δὲ ὦν πλεῖστον <σῖτον> ἐς Λευκὴν Ἀκτὴν καλεομένην τῆς Θρηίκης ἀγίνεον, οἱ δὲ ἐς Τυρόδιζαν τὴν Περινθίων, οἱ δὲ ἐς Δορίσκον, οἱ δὲ ἐς Ἠιόνα τὴν ἐπὶ Στρυμόνι, οἱ δὲ ἐς Μακεδονίην διατεταγμένοι.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Χρήση του όρου Μακεδονίη. Ο Ξέρξης διατάζει να κατασκευστούν αποθήκες τροφίμων για τον στρατό του.

Θεματική περιοχή: