Ηρόδοτος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

5.94.2

Χωρίο / Κείμενο: 

Ἱππίῃ δὲ ἐνθεῦτεν ἀπελαυνομένῳ ἐδίδου μὲν Ἀμύντης ὁ Μακεδὼν Ἀνθεμοῦντα, ἐδίδοσαν δὲ Θεσσαλοὶ Ἰωλκόν•

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Η Ἀνθεμοῦς ήταν πόλη της Μυγδονίας. Η προσφορά της από τον Αμύντα τον Α΄ στον Ιππία δείχνει τις φιλικές σχέσεις του βασιλείου της Μακεδονίας με τους Πεισιστρατίδες.