Εκαταίος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

απ.1a.1.F.145 FGrH

Χωρίο / Κείμενο: 

Λοιδίας ... ὅτι δὲ τῆς Μακεδονίας ἐστὶ ποταμός, ἄλλοι τε ἱστοροῦσι καὶ Ἑκαταῖος ἐν Περιόδωι Εὐρώπης.

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
6ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Ο Λοιδίας ως ποταμός της Μακεδονίας.

Θεματική περιοχή: