ιστοριογραφία

Συγγραφέας Παραπομπή
Δούρις ο Σάμιος

απ. 24 Müller

Δούρις ο Σάμιος

απ. 16 Müller

Δίων Κάσσιος

Ρωμαϊκή ιστορία 275.7

Δίων Κάσσιος

Ρωμαϊκή ιστορία 47.40.7

Δίων Κάσσιος

Ρωμαϊκή ιστορία 47.24.2

Δίων Κάσσιος

Ρωμαϊκή ιστορία 44.44.1

Δίων Κάσσιος

Ρωμαϊκή ιστορία 41.10.3

Δίων Κάσσιος

Ρωμαϊκή ιστορία 38.38.2

Διονύσιος Αλικαρνασσεύς

Ρωμαϊκή αρχαιολογία 2.17.2-3

Διονύσιος Αλικαρνασσεύς

Ρωμαϊκή αρχαιολογία 1.3.5-6

Διονύσιος Αλικαρνασσεύς

Ρωμαϊκή αρχαιολογία 1.2.3

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 31.10.1-2

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 31.9.1

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 22.12.1

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 21.12.5

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 20.50.4

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 20.50.4

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 19.65.1

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 19.14.4-5

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 17.80.2

Σελίδες

Subscribe to ιστοριογραφία