Ηρόδοτος

Κατηγορία πηγής: 
Γραμματεία
Παραπομπή: 

5.17.7

Χωρίο / Κείμενο: 

δὲ οὗτοι παρὰ Ἀμύντην αἰτήσοντες γῆν τε καὶ ὕδωρ Δαρείῳ βασιλέϊ. Ἔστι δὲ ἐκ τῆς Πρασιάδος λίμνης σύντομος κάρτα ἐς τὴν Μακεδονίην•

Γραμματειακό είδος:

Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
Σχόλια: 

Σχετικά με την εγγύτητα της Πρασιάδας λίμνης με την Μακεδονία του Αμύντα, δηλ. την περιοχή ανάμεσα στον Αξιό και τον Αλιάκμονα.

Θεματική περιοχή: