ιστοριογραφία

Συγγραφέας Παραπομπή
Θουκυδίδης

Ιστορίαι 2.95

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 2.81  Έμμεσο χωρίο (Kalleris)

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 2.80

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 2.79

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 2.29.6-7

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 1.137.1-2.

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 1.87.1-2

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 1.63

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 1.62

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 1.61

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 1.60.1

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 1.59.2

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 1.57-58

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 1.24

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 1.10.2

Θουκυδίδης

Ιστορίαι 1.5-1.6.2

Θεόπομπος

απ. 2b,115,F.230 FGrH

Θεόπομπος

απ. 2b,115,F.126b FGrH

Θεόπομπος

απ. 2b,115,F.56 FGrH

Θεόπομπος

απ. 2b,115,F.33 FGrH

Σελίδες

Subscribe to ιστοριογραφία