ιστοριογραφία

Συγγραφέας Παραπομπή
Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 17.16.3-4

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 16.92.1-2

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 16.22.3

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 16.8.7

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 16.3.(1)2-3

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 2.1.5-6

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 1.20.3

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 1.18.-12

Διόδωρος Σικελιώτης

Βιβλιοθήκη ιστορική 1.3.3-4

Διογένης Λαέρτιος

Βίοι φιλοσόφων 7.7

Διογένης Λαέρτιος

Βίοι φιλοσόφων 5.4

Διογένης Λαέρτιος

Βίοι φιλοσόφων 3.82-83

Αρριανός

Ανάβασις Αλεξάνδρου 7.6.5

Αρριανός

Ανάβασις Αλεξάνδρου 7.6.1-2

Αρριανός

Ανάβασις Αλεξάνδρου 3.14.3

Αρριανός

Ανάβασις Αλεξάνδρου 2.14.4-5

Αππιανός

Συριακά 297-298

Αππιανός

Συριακά 38-39

Αππιανός

Ιλλυρικά 1

Ψευδο-Καλλισθένης

Historia Alexandri Magni, Recensio a 3.32.14-15

Σελίδες

Subscribe to ιστοριογραφία