Κέλλες/Κέλλα

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ἀσκληπιόδωρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀπολλόδωρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀντίγονος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἀλκιμάχη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ὀνόμαστος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πρωτογένης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Πραξινόη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Μένανδρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Εὔλανδρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Νικαία /Νίκαια Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Κρισπῖνα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Κάσσανδρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἱέρων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ἰόλλας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Θεόδοτος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δικαῖος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Δαβρείας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Subscribe to Κέλλες/Κέλλα