Ὀνόμαστος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Onomastus (αυτοκρ. περ., 1ος αι. μ.Χ., Κάτω Ιταλία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
2ος-1ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία 184-182 π.Χ., Πολύβιος 22.13.3· 22.14.1-6· Λίβιος 39.34.2, 6-9· 40.8.4 (RE (2)) (2) Μακεδονία (Εορδαία-Κέλλες) 2ος-1ος αι. π.Χ., EAM 93 (3) 2ος αι. π.Χ., EAM 118  (4) Μακεδονία (Χαλκιδική-Άκανθος) 4ος αι. π.Χ., AMNG III (2) 32

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
38