Δικαῖος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Δεικαῖος (1ος αι. μ.Χ., Ιωνία)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
3ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. μ.Χ.
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία < Αίγυπτος 223 π.Χ., PTeb 815 απόσπ. 3 verso, 37 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Αλλάντη) < Δελφοί π. 230-200 π.Χ., BCH 45 (1921), 17III.64 (3) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 348 (4) Μακεδονία (Δερρίοπος-Στύβερρα) 74 μ.Χ., IG X.2.2.325.15, 28 &326.14 (5) IG X.2.2.326.24-25 (6) Μακεδονία (Εορδαία-Κέλλαι/Κέλλα;) μέσα 2ου αι. π.Χ., SEG XLVII 903 (7) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) 2ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.225.3 (8) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 3ος αι. π.Χ., SEG XXXIV 628 (9) Μακεδονία (Χαλκιδική-Χαλκιδείς) π. 350-348 π.Χ., Robinson et al., 9ος τόμ., 85-86 αρ. 138-139· Αρχαία Μακεδονία 1, 254 (χρονολόγηση) 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
133
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ.Tataki 1988, 386·  1998, 44 αρ. 3· 297 αρ. 51 (Δίκαιος). La'da 2002, E1463

Σχόλια: 

Πρωιμότερη βέβαιη μαρτυρία στην Αθήνα τον 6ο αι. π.Χ. Τελευταία μαρτυρία από την Παμφυλία τον 3ο-4ο αι. μ.Χ.