Εὔλανδρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
2ος αι. π.Χ.
1ος αι. π.Χ.
ελλην. περ.
1ος αι. π.Χ.-1ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία< Αθήνα ;417-413 π.Χ., IG I3.89.63 (2) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 2ος αι. π.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 198 (3) Μακεδονία (Εορδαία-Κέλλες/Κέλλα) 2ος αι. π.Χ., EAM 91 (4) Μακεδονία (Κρηστωνία- Μορύλλος;) ελλην. περ., SEG XXXIX 609.3 (5) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 27 π.Χ.-14 μ.Χ., IG X.2.1.31.17 (6-7) Μακεδονία (Μυγδονία-Λητή) αρχές 1ου αι. π.Χ., SEG XLVII 905.1 & 4 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
7