Φωκίδα

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Ὀνάσιμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Ὀλυμπιόδωρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Οἰνάνθη Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Ῥόδων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λύκωπος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λυκομήδης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λεπτίνης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λεοντομένης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λάμπος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κριτόλαος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κριτόβουλος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κράτις Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Κρατῖνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κράτης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κοσμία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Κλεώνυμος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κλέων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κλεώ Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Κλεόπατρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Κλεόνικος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Φωκίδα