Κριτόλαος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) π. 250-225 π.Χ., Ακαμάτης 2000, 38-39 αρ. ΠΑΡ37-8 & σσ. 19-20 (χρονολόγηση) (= SEG L 613) (2) Μακεδονία (Χαλκιδική-Ποτίδαια, Κασσάνδρεια) 276 π.Χ., IDidyma 428.7

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
97