Λάμπος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Λάνπος (2ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
4ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Φίλιπποι) 4ος αι. π.Χ., Moretti, Olymp., 498

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
10