Πελασγιώτις

Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Λυσίπολις Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λυσικράτης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λυσικλῆς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λυσιδίκα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Λυσᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λυκίσκος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λυκῖνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λύκα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Λούκιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λουκᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λογγῖνος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λογγῖνα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Λικίνιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λεωνίδης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λέων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λεύκιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λεύκαρος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λεπτίνης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Λεοντώ Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Λεοντομένης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες

Subscribe to Πελασγιώτις