Λικίνιος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Λικίννιος (αυτοκρ. περ., Θάσος /2ος αι. μ.Χ., Βέροια / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Θράκη / 3ος αι. μ.Χ., Αθήνα)

Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Βέροια) 177 μ.Χ., ΕΚΜ 1, Βέροια 135A.19

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
9