Λεύκαρος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Παράλληλοι τύποι: 

Λευκάρειοι (2ος αι. μ.Χ., Ρόδος)

Χρονολόγηση: 
3ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Βοττιαία-Πέλλα) 263-261 π.Χ., Nachtergael 1977, 3, 21

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
13