Λογγῖνα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Λογεῖνα (αυτοκρ. περ., Λάρισα / 2ος-3ος αι. μ.Χ., Μικρά Σκυθία), Λονγεῖνα (αυτοκρ. περ., Βιθυνία, Ιωνία / 1ος-2ος αι. μ.Χ.,  Βιθυνία / 1ος/2ος αι. μ.Χ., Θεσσαλονίκη /2ος-3ος αι. μ.Χ., Δίον / 3ος αι. μ.Χ., Θεσσαλία, Βιθυνία), Λογῖνα (αυτοκρ. περ., Βιθυνία), Λονγῖνα (2ος αι. μ.Χ., Βιθυνία) 

Χρονολόγηση: 
1ος/2ος αι. μ.Χ.
2ος/3ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη) 1ος-2ος αι. μ.Χ., ΑΔ 24 (1969) Χρον. σ. 300 (2) Μακεδονία (Πιερία-Δίον) 2ος-3ος αι. μ.Χ., Δήμιτσας 1896, αρ, 175

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
14