Κύρια Ονόματα

Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω
Όνομα Φύλο Γένος Είδος Ονόματος
Γερμᾶς Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γεροντία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Γερόντιν Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Γερόντιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γέρων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γέτας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γετούλας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γεώργιος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γησενίδης Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γίγωνος Τοπωνύμιο
Γίνδαρος Τοπωνύμιο
Γιργαῖος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γλαῦκα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Γλαυκία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Γλαυκίας Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γλαυκιννώ Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Γλαῦκος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γλυκερία Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Γλυκέριος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γλύκερος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γλύκιννα Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Γλυκιννώ Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο
Γλύκων Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γναῖος Αρσενικό Ανθρωπωνύμιο
Γνῶσις Θηλυκό Ανθρωπωνύμιο

Σελίδες