Γλυκερία

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Παράλληλοι τύποι: 

Γλυκερήα (4ος-5ος αι. μ.Χ., Θράκη)

Χρονολόγηση: 
5ος-6ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Μυγδονία-Θεσσαλονίκη;) 5ος-6ος αι. μ.Χ., IG X.2.1.785 & Feissel 1983, 168 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
5
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη αναφορά από τη Μήλο την αυτοκρατορική εποχή

Γεωγραφική διασπορά: