Γλαῦκα

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Θηλυκό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. μ.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Εορδαία) αρχές 2ου αι. μ.Χ., ILeukopetra 134.1 

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
12
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Για την προσωπογραφία βλ. Tataki 1998, 198 αρ. 1.

Σχόλια: 

Πρωιμότερη αναφορά από την Ερέτρια, την ελληνιστική εποχή