Γίγωνος

Είδος Ονόματος: 
Τοπωνύμιο
Βιβλιογραφία: 

Papazoglou 1988, 32, 204, 417, 423

Γεωγραφική διασπορά: