Γέτας

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
5ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Ηδωνοί) π. 480-460 π.Χ., AMNG III (2), 144 αρ. 1· BCH 35 (1911), 126

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
20
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV. Kalleris 1976 [1988], 492·  Carradice 1987, 44-45

Σχόλια: 

Αβέβαιης ετυμολογίας όνομα. Πιθανή πρωιμότερη αναφορά από την Ιωνία. Βασιλιάς των Ηδωνών (6ος; αι. π.Χ.). Θρακο-φρυγικής προέλευσης όνομα;