Γιργαῖος

Είδος Ονόματος: 
Ανθρωπωνύμιο
Φύλο: 
Αρσενικό
Χρονολόγηση: 
2ος αι. π.Χ.
Πηγές/τεκμήρια: 

(1) Μακεδονία (Ηδωνίδα-Αμφίπολη) π. 200-170 π.Χ., Hatzopoulos 1996, 2ος τόμ., 87 αρ. 65.6 (= SEG XLVI 720

Συνολικός αριθμός εμφανίσεων (προσώπων) σε όλο το LGPN: 
4
Βιβλιογραφία: 

LGPN  IV

Σχόλια: 

Πρωιμότερη αναφορά από την Κρήτη τον 3ο-2ο αι.π.Χ.

Γεωγραφική διασπορά: